நேர்கொண்டபார்வை – என்பார்வையில்

பாரத சமூகம் திரைத்துறையை சார்ந்தே சிந்திக்கிறது. நன்றோ, தீமையே திரைப்படங்கள் இரண்டையுமே தந்திருக்கின்றன. ஒரு படைப்பின் தரத்தை விட அப்படைப்பின் நோக்கம் முக்கியம். தமிழ் திரை வரலாற்றில் பல நன்நோக்க திரைப்படங்கள் இருப்பினும், அவை ஜனரஞ்சகத்தில் கோட்டை விட்டுவிடுகிறது. படைப்பாளிகள், அது

Continue reading

துயரச் சிகரம்..

வாழ்வின் பல தருங்களில் துயரம் தங்களை ஆழ்த்தி இருக்கலாம், ஆனால் என் தவறுகள் எல்லாம் என்னை ஒரு மூலையில் நிறுத்தி, நகர ஒரு அடி கூட நாதியற்ற அவ்வேளையில் இக்கவிதையை மனதிற்க்குள் இயற்றினேன். வருடம் பல கடந்து, அனைத்தும் சுகமாய் இருக்கும்

Continue reading

ஜன்னலோர முகங்கள்

சிறுவயதில் எனக்கு என் வீட்டு ஜன்னலில் அமர்ந்து சாலையில் செல்வோர்கு கையசைக்கும் வழக்கம் உண்டு. பின்நாளில் அதை அநாகரீகம் என்று தவிர்த்துவிட்டேன். ஆனாலும், இரயில் பயணங்களில் அதே வழக்கம் அநாகரீகமற்றதால் அதனை தொடர்ந்து வந்தேன். பல சமயங்களில் மக்கள் இரயில் பயணிகளுக்கு

Continue reading